Rekrutacja

  1. Do szkoły podstawowej

Rekrutacja do 1 klasy szkoły podstawowej rozpoczyna się spotkaniem  informacyjnym dla rodziców. W tym czasie dzieci mają lekcję próbną.
Spotkanie i lekcja trwają około godziny. Podczas spotkania przedstawiamy  dokładny plan rekrutacji oraz zapoznajemy kandydatów ze specyfiką  pedagogiki waldorfskiej.

Kolejnym etapem jest spotkanie, w trakcie którego odpowiadamy na  zebrane wcześniej od Państwa pytania. W tym czasie ustalamy z Państwem  grafik spotkań indywidualnych. Staramy się tak je organizować, by bliżej  poznać dzieci i rodziców. Uwzględniane są więc terminy w czasie pracy  szkoły, tak aby dzieci nie były zmęczone i mogły spokojnie uczestniczyć w  zajęciach.

Dokładne terminy spotkań znajdą Państwo w naszym kalendarium Rekrutacja trwa zwykle około dwóch, trzech tygodni.

  1. Do liceum

Pierwszy etap to spotkanie w formie dnia otwartego. Zapoznajemy kandydatów z naszymi nauczycielami oraz prezentujemy sposób pracy i charakter szkoły.

Kolejnym etapem są egzaminy pisemne. Składają się z dwóch części: języka polskiego i części matematycznej. W międzyczasie pogadanka w języku angielskim.

Po sprawdzeniu egzaminów informujemy kandydatów indywidualnie o przyjęciu do szkoły i zapraszamy do podpisania umowy na rok szkolny.

Czesne

980 zł miesięcznie za pierwsze dziecko.

840 zł za drugie dziecko

610 zł za trzecie dziecko

110 zł opłata za świetlicę

Jednorazowa opłata wpisowa - 1000 zł.