Ostatnie wpisy

Rekrutacja do LO nadal trwa

Rekrutacja do LO nadal trwa

Szanowny Rodzicu, Drogi Uczniu Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła prowadzi obecnie nabór do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 oraz nabór uzupełniający do klas drugich po gimnazjum i szkole podstawowej, a

Rola nauczycieli w liceum waldorfskim

Rola nauczycieli w liceum waldorfskim

Z całą pewnością ważne są na tym etapie nauczania dostarczanie  fachowej wiedzy i kształcenie koniecznych umiejętności naszych uczniów. Nauczyciel  waldorfskiego liceum jest nie tylko autorytetem naukowym, ale czymś  znacznie więcej, co trudno znaleźć

Założenia programowe liceum waldorfskiego

Założenia programowe liceum waldorfskiego

Szkoła średnia w odpowiedzi na typowe potrzeby uczniów w okresie  dojrzewania, realizuje swój program w oparciu o rozeznanie specyfiki  tego okresu. Struktura zajęć w planie tygodniowym, wyodrębnia tak zwane  lekcje główne, powtarzające się

Młodzież w wieku licealnym

Młodzież w wieku licealnym

- ogólna charakterystyka fazy rozwojowej. Okres nauki licealnej to czas intensywnego dojrzewania, a więc tak  naprawdę czas formowania się indywidualności ucznia. To właśnie teraz  stawia on najtrudniejsze pytania światu, konfrontuje się z nim

Rekrutacja do liceum 2020

Rekrutacja do liceum 2020

Aby wziąć udział w egzaminie wstępnym należy zgłosić swoje dane do sekretariatu szkoły przy ul. Wolność 2A. Następnie należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 100PLN. Egzaminy obejmują 2 podstawowe przedmioty - tj. język

Liceum

Liceum

Na bazie założonego w 1999 r. Społecznego Gimnazjum nr 31 powstało liceum ogólnokształcące i stanowi naturalną jego kontynuację, budujemy zatem naszą szkolną edukację na dwudziestu latach wspólnych doświadczeń. Oferujemy Naszym Kandydatom naukę samodzielnego