luty 4, 2020

Założenia programowe liceum waldorfskiego

Założenia programowe liceum waldorfskiego

Szkoła średnia w odpowiedzi na typowe potrzeby uczniów w okresie  dojrzewania, realizuje swój program w oparciu o rozeznanie specyfiki  tego okresu. Struktura zajęć w planie tygodniowym, wyodrębnia tak zwane  lekcje główne, powtarzające się regularnie w ramach trzytygodniowych  cykli. Każdy przedmiot przypisany dla danej klasy realizuje podstawą  programową  właściwą dla siebie, a przez poszczególne cykle w trakcie  roku szkolnego zyskuje swoistą dominantę w celu pełniejszego, to jest  pogłębionego poznania jego treści. W tym układzie programowym, z  wykorzystaniem podziału na cykle, każdy uczeń ma okazję do  wyraźniejszego zidentyfikowania się z wyróżnionym tematem cyklu, bez  konieczności rozdrobnienia własnej aktywności na wielość przedmiotów i  ich treści w ciągu jednego tygodnia. Pomaga to uchwycić specyfikę  przedmiotu, odnaleźć treści inspirujące do własnych poszukiwań.

Cykle  przedmiotowe powtarzają się w ciągu roku szkolnego w formule nawiązań i  służą też kolejnym pogłębieniom proponowanych treści.

Istotnym  novum szkoły waldorfskiej jest świadome przyznawanie istotnej roli na  tym etapie kształcenia, także przedmiotom artystycznym, które towarzyszą  uczniom przez cały okres ich nauczania.

Można zatem powiedzieć,  że pedagogika waldorfska stale kieruje się ze swoją propozycją ku  naturalnym sferom osobowości ucznia, wspierając je na poziome intelektu,  emocji i woli, pomagając mu tym samym wszystkie wyróżnione sfery  rozwijać i integrować.