luty 6, 2020

Rola nauczycieli w liceum waldorfskim

Rola nauczycieli w liceum waldorfskim

Z całą pewnością ważne są na tym etapie nauczania dostarczanie  fachowej wiedzy i kształcenie koniecznych umiejętności naszych uczniów.

Nauczyciel  waldorfskiego liceum jest nie tylko autorytetem naukowym, ale czymś  znacznie więcej, co trudno znaleźć w publicznej, masowej dziś, szkole.

Tym  czymś wyjątkowym jest mądre towarzyszenie w dojrzewaniu. Nauczyciel  waldorfski podąża za rozwojem swoich wychowanków, wspiera ich  indywidualność, pozwala im sprawdzać się w samodzielnym podejmowaniu  decyzji, wspiera kreatywność, umacnia wiarę we własne siły, pomaga  niejednokrotnie wydobywać z nich niedojrzałe jeszcze talenty. Ważne jest  też jego wsparcie w szkolnych kłopotach i na to wsparcie z własnej woli  ma on dla swoich uczniów czas.

Nasi nauczycieli nie są dla swoich  uczniów anonimowi w swojej pracy, pasjach, planach, ale też uczniowie  nasi nie są dla nauczycieli tylko grupą  mniej lub bardziej anonimowych  jednostek.

Pedagogika waldorfska opiera się na zaufaniu, że w  sytuacji kłopotliwej, w określonych potrzebach, uczeń zawsze może liczyć  na pomoc swoich nauczycieli. Pedagogika waldorfska tym samym staje się  fragmentem drogi nauczycieli i wychowanków, którą przez pewien czas  pokonują wspólnie. Czerpanie pożytku i radości ze wspólnej pracy może  się wówczas stać inspiracją do dalszej życiowej podróży.