luty 2, 2020

Rekrutacja do liceum 2020

Rekrutacja do liceum 2020

Aby wziąć udział w egzaminie wstępnym należy zgłosić swoje dane do sekretariatu szkoły przy ul. Wolność 2A.

Następnie należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 100PLN.

Egzaminy obejmują 2 podstawowe przedmioty - tj. język polski i matematykę (forma pisemna) oraz rozmowę kwalifikacyjną w j. angielskim.

Materiał egzaminacyjny obejmuje jedynie zakres podstawy programowej właściwy dla danego przedmiotu.

UWAGA! Nie traktujemy egzaminów jako swoistego sita dla kandydatów. Jest to raczej forma szkolnej diagnozy, pozwalająca nam zorientować się z czym do nas przychodzicie i w czym możemy Wam pomóc.

Pierwszy egzamin odbędzie się w dniu 29.02.2020 w budynku liceum (ul. Staszica 11A, 01-188 Warszawa-Wola).

Początek egzaminu: 10:00
Zakończenie jest przewidziane na godz 13:00.

Informujemy jednocześnie, że dla kandydatów zgłaszających się po tej dacie zaproponujemy kolejne terminy egzaminów.
Trwa jednocześnie nabór uzupełniający do starszych klas naszego liceum. Serdecznie zapraszamy!