styczeń 24, 2022

Procedura rekrutacyjna do klasy 1 Szkoły Podstawowej

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informacje o procedurze rekrutacyjnej w naszej szkole. Osoby zainteresowane przyjęciem do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023, prosimy
o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: rekrutacja_klasa1@waldorfska.edu.pl

W treści wiadomości należy zawrzeć następujące dane:
- imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka
- imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych
- telefony i adresy mailowe rodziców/opiekunów prawnych

oraz dołączyć potwierdzenie wniesienie opłaty rekrutacyjnej
w wysokości 150 zł. Przelewów dokonujemy na konto bankowe Waldorfskiej szkoły Podstawowej nr 71 w Warszawie o numerze:
45 1020 1185 0000 4002 0016 8534
tytułem: rekrutacja 2022 oraz imię dziecka

W ciągu doby otrzymają Państwo wiadomość zwrotną z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia i terminem spotkania rekrutacyjnego.
Spotkanie rekrutacyjne, obejmie rozmowę z rodzicami/opiekunami dziecka oraz równolegle zajęcia dla dzieci w grupach maksymalnie 5 osobowych.
Przekazanie decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, następuje drogą mailową, w ciągu 7 dni od ostatniego spotkania.

Grupa rekrutacyjna