luty 26, 2022

Egzamin wstępny dla kandydatów do liceum

Egzamin wstępny  dla kandydatów do liceum

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie

Egzamin wstępny  dla kandydatów do liceum odbędzie się już 12 marca 2020 r. (sobota)

Część pierwsza : język polski (godz. 10.00 – 10.45)
Część druga : matematyka (godz. 11.00 – 11.45)
Egzamin odbędzie się  w budynku szkoły: ul. Staszica 11 a, 01- 188 Warszawa- Wola.
Opłatę egzaminacyjną w wysokości 100,00 zł.  prosimy wpłacić na konto szkoły:
04 1020 1185 0000 4302 0210 1947  PKO BP SA Oddział 18 w Warszawie
Dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej (w formie wydruku potwierdzenia przelewu) prosimy okazać w dniu egzaminu.
Zgłoszenia na egzamin przyjmujemy do dnia 11.03.22 r. pod adresem  liceum@waldorfska.edu.pl
lub telefonicznie w sekretariacie szkoły 22 635 50 50.

Zapraszamy serdecznie.
Kolegium Nauczycieli
Społecznego Waldorfskiego Liceum  Ogólnokształcącego nr 1 w  Warszawie