Ostatnie wpisy

Czerwcowe matury

Czerwcowe matury

Choć nadal nie możemy spotykać się na stacjonarnych lekcjach, to już od tygodnia w budynku naszego Waldorfskiego Liceum numer 1 przy ulicy Staszica 11A w Warszawie trwają matury. Można powiedzieć, że matura to

Rekrutacja do LO nadal trwa

Rekrutacja do LO nadal trwa

Szanowny Rodzicu, Drogi Uczniu Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła prowadzi obecnie nabór do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 oraz nabór uzupełniający do klas drugich po gimnazjum i szkole podstawowej, a

Rola nauczycieli w liceum waldorfskim

Rola nauczycieli w liceum waldorfskim

Z całą pewnością ważne są na tym etapie nauczania dostarczanie  fachowej wiedzy i kształcenie koniecznych umiejętności naszych uczniów. Nauczyciel  waldorfskiego liceum jest nie tylko autorytetem naukowym, ale czymś  znacznie więcej, co trudno znaleźć

Założenia programowe liceum waldorfskiego

Założenia programowe liceum waldorfskiego

Szkoła średnia w odpowiedzi na typowe potrzeby uczniów w okresie  dojrzewania, realizuje swój program w oparciu o rozeznanie specyfiki  tego okresu. Struktura zajęć w planie tygodniowym, wyodrębnia tak zwane  lekcje główne, powtarzające się

Młodzież w wieku licealnym

Młodzież w wieku licealnym

- ogólna charakterystyka fazy rozwojowej. Okres nauki licealnej to czas intensywnego dojrzewania, a więc tak  naprawdę czas formowania się indywidualności ucznia. To właśnie teraz  stawia on najtrudniejsze pytania światu, konfrontuje się z nim